Separator na Parking

Parking samochodowy 

Skorzystaj z katalogu wyboru separatora


Separatory ropopochodnych OKSYDAN stosuje się do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi (np. parkingi dla samochodów czy stacje benzynowe).


Działanie separatora substancji ropopopochodnych

Ścieki przepływając przez separator zostają w sposób mechaniczny odseparowane. Aby przyśpieszyć zjawisko separacji stosuje się pakiet koalescencyjny wewnątrz separatora.Separator substancji ropopochodnych

Ścieki po separatorze ropopochodnych OKSYDAN spełniaja wszystkie wymogi stawiane ściekom procesowym i moga być bezpośrednio wysyłane do kanalizacji ogólnopławnej.


Norma PN-EN 858:2005 dzieli separatory na dwie grupy:

  • Klasa I – separatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l
  • Klasa II – separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l

Dobór separatora na parking

Dobór urządzenia sprowadza się do określenia jego wielkości nominalnej. Wielkość ta określa maksymalny przepływ ścieków deszczowych na parkingach samochodowych, dla których zostanie dotrzymana zakładana redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z separatora. 

Nasze doświadczenie w tym zakresię umożliwiło nam poszeregowanie odpowiednich parametrów separatorów dla konkretnych powierzchni parkingów/placów samochodowych.

Separator na stację benzynowąSeparator na Parking samochodowySeparator na Parking samochodowy


na stronę
Pokazuje 1 - 1 z 16 elementów
Pokazuje 1 - 1 z 16 elementów