Separatory substancji ropopochodnych

Tłuszczaki oksydan 

Skorzystaj z katalogu wyboru separatora


Stawiając za priorytet efektywną ochronę środowiska, tym samym czynnie wspierając gospodarkę gruntowo-wodną, w naszej ofercie udostępniamy Państwu zaawansowane konstrukcyjnie separatory substancji ropopochodnych. Prawidłowy wybór i wdrażanie systemów podczyszczania agresywnych ścieków przemysłowych ma olbrzymie znaczenie, dlatego nasz asortyment budują jedynie urządzenia wysoce wydajne, bezawaryjne i skuteczne w swym działaniu, bez względu na poziom eksploatacji.

Oferujemy Państwu urządzenia zapewniające optymalny przebieg procesów oczyszczania oraz gwarantujące uzyskanie parametrów, odpowiadających aktualnym normom prawnym z zakresu ochrony środowiska.


Do naszych separatorów mogą być odprowadzane wody:
- opadowe z dróg i autostrad,
- z ulic miejskich,
- z parkingów oraz placów postojowych i manewrowych,
- z innych obiektów narażonych na zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi,
a także ścieki:
- technologiczne z warsztatów i myjni samochodowych (które mogą być następnie kierowane do kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej).


Dostępne w ofercie separatory substancji ropopochodnych OKSYDAN przeznaczone są do oczyszczania ścieków deszczowych, ujętych w zewnętrzne bezciśnieniowe systemy kanalizacyjne. Ich konstrukcja pozwala na bezproblemowy i sprawny montaż zarówno na terenach zielonych, nieprzejezdnych (wykonanie z polietylenu), a także przejezdnych (systemy betonowe). Separatory ropopochodnych, jako zintegrowany układ izolujący, pełnią także rolę piaskownika zawiesin mineralnych – oprócz substancji ropopochodnych i benzyn, pozwalają na oddzielenie również piasku, szlamu, błota, popiołu i innych rodzajów drobnej zawiesiny.


Separatory ropopochodnych dostępne w sklepie, pełnią rolę bariery ochronnej dla poważnych skażeń gruntów i wód środowiskowych, mogących wystąpić w wypadkach wycieków niebezpiecznych substancji eksploatacyjnych.
Odpowiedni wybór urządzenia pozwala na usprawnienie funkcjonowania systemów podczyszczających ścieki i wyraźne zwiększenie efektywności usuwania szkodliwych substancji, nie pozostawiając miejsca na katastrofalne w swych skutkach błędy.


na stronę
Pokazuje 1 - 1 z 50 elementów
Pokazuje 1 - 1 z 50 elementów