Separator na myjnie

na myjnie samochodowe 

Skorzystaj z katalogu wyboru separatora


Silnie zanieczyszczone ścieki substancjami ropopochodnymi  w myjniach samochodowych ręcznych substancjami takimi jak benzyny, oleje czy smary nie powinny być odprowadzane bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnych. Separatory substancji ropopochodnych OKSYDAN to urządzenia, których zadaniem jest oczyszczanie wód deszczowych odprowadzanych z parkingów, stacji benzynowych czy dróg.


Separatory oczyszczają głównie ścieki technologiczne, które pochodzą np. z myjni samochodowych, warsztatów mechaniki pojazdowej, a także miejsc składowania i demontażu pojazdów. Separatory są wyposażone we wkłady koalescencyjne co umożliwia im osiągnięcie stężenia poniżej 5 mg/l substancji ropopochodnych na wyjściu separatora. Separator należy również do grupy w pełni retencyjnych  - 100 % przepływu jest kierowana przez separator.


W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej zgodnej z obowiązującymi normami ścieki technologiczne, powstające podczas mycia pojazdów samochodowych odprowadzane są wewnętrzną kanalizacją do separatora substancji ropopochodnych. Oczyszczone ścieki za separatorem OKSYDAN posiadają odpowiedni stopień oczyszczenia i mogą byc kierowane bezpośrednio do kanalizacji ogólnospławnej systemu miejskiego.


Separator na myjnie na myjnie samochodowąSeparatory na myjnie samochodowe

Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów
Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów