Separatory substancji ropopochodnych

Tłuszczaki oksydan 

Skorzystaj z katalogu wyboru separatora


Do separatora mogą być odprowadzane:

- wody opadowe z dróg i autostrad,

- wody z ulic miejskich,

- wody z placów postojowych,

- wody z parkingów i placów manewrowych,

- wody ze wszystkich innych obiektów narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi,

- ścieki technologiczne z warsztatów (które mogą być następnie kierowane do kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej),

- ścieki z myjni samochodowej (które mogą być następnie kierowane do kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej),Separatory substancji ropopochodnych OKSYDAN przeznaczone są do oczyszczania ścieków deszczowych ujętych w zewnętrzne bezciśnieniowe systemy kanalizacyjne,

  • do montażu w terenach zielonych (nieprzejezdnych) - separatory z polietylenu,
  • do montażu w teranach przejezdnych - separatory betonowe,

Separatory substancji ropopochodnych jako zintegrowany układ separacji pełnią także rolę piaskownika zawiesin mineralnych – oprócz substancji ropopochodnych i benzyn w separatorach oddzielany jest również piasek, szlam, błoto oraz popiół i inne drobne zawiesiny.


na stronę
Pokazuje 1 - 15 z 50 elementów
Pokazuje 1 - 15 z 50 elementów